להצטרפות

הישארו מעודכנים!

הצטרפו לקבוצת העדכונים שלנו בוואטסאפ

הישארו מעודכנים!

הצטרפו לקבוצת העדכונים

שלנו בוואטסאפ

מגן ירושלים לוגו
מגן ירושלים לוגו

טבח השבעה באוקטובר חשף את החולשה של מרכיבי הבטחון הפיזיים, את המגבלות של אמצעי ההתראה הטכנולוגיים, ואת הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לחדור לתחומי מדינת ישראל ולפגוע באוכלוסייה חפה מפשע. תהליך הפקת הלקחים חייב להתבצע מיד, כדי שהבירה לא תהפוך לאזור האסון הבא.

לכן, האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו יזם את תכנית "מגן ירושלים". התכנית נועדה להציע מתווה מעשי והגיוני שישפר את הבטחון לתושבי ירושלים. היא מניחה יסודות לתכנון מחדש של מערך ההגנה על עיר הבירה והגנתם של מאות אלפי תושביה, מיליוני תיירים המגיעים אליה בכל שנה, והיותה מרכז רוחני, שלטוני ותרבותי חשוב בקנה מידה עולמי. תכנית זאת נכתבה בשיתוף עם גורמי ביטחון, כאלה שנוגעים לירושלים בפרט, וביניהם חה"כ וניצב בדימוס מיקי לוי ('יש עתיד'), שבתקופת האינתיפאדה השנייה כיהן כמפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל.

טבח השבעה באוקטובר חשף את החולשה של מרכיבי הבטחון הפיזיים, את המגבלות של אמצעי ההתראה הטכנולוגיים, ואת הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לחדור לתחומי מדינת ישראל ולפגוע באוכלוסייה חפה מפשע. תהליך הפקת הלקחים חייב להתבצע מיד, כדי שהבירה לא תהפוך לאזור האסון הבא.

לכן, האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו יזם את תכנית "מגן ירושלים". התכנית נועדה להציע מתווה מעשי והגיוני שישפר את הבטחון לתושבי ירושלים. היא מניחה יסודות לתכנון מחדש של מערך ההגנה על עיר הבירה והגנתם של מאות אלפי תושביה, מיליוני תיירים המגיעים אליה בכל שנה, והיותה מרכז רוחני, שלטוני ותרבותי חשוב בקנה מידה עולמי. תכנית זאת נכתבה בשיתוף עם גורמי ביטחון, כאלה שנוגעים לירושלים בפרט, וביניהם חה"כ וניצב בדימוס מיקי לוי ('יש עתיד'), שבתקופת האינתיפאדה השנייה כיהן כמפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל.

טבח השבעה באוקטובר חשף את החולשה של מרכיבי הבטחון הפיזיים, את המגבלות של אמצעי ההתראה הטכנולוגיים, ואת הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לחדור לתחומי מדינת ישראל ולפגוע באוכלוסייה חפה מפשע. תהליך הפקת הלקחים חייב להתבצע מיד, כדי שהבירה לא תהפוך לאזור האסון הבא.

לכן, האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו יזם את תכנית "מגן ירושלים". התכנית נועדה להציע מתווה מעשי והגיוני שישפר את הבטחון לתושבי ירושלים. היא מניחה יסודות לתכנון מחדש של מערך ההגנה על עיר הבירה והגנתם של מאות אלפי תושביה, מיליוני תיירים המגיעים אליה בכל שנה, והיותה מרכז רוחני, שלטוני ותרבותי חשוב בקנה מידה עולמי. תכנית זאת נכתבה בשיתוף עם גורמי ביטחון, כאלה שנוגעים לירושלים בפרט, וביניהם חה"כ וניצב בדימוס מיקי לוי ('יש עתיד'), שבתקופת האינתיפאדה השנייה כיהן כמפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל.

עקרונות תכנית מגן ירושלים

עקרונות תכנית
מגן ירושלים

תרחישי הייחוס ביחס לחדירת מחבלים וזליגת טרור מהגדה המערבי ת לירושלים חייבים לקבל התאמה ביחס למציאות של אחרי טבח ה- 7 באוקטובר. חולשת הרשות הפלסטינית מחייבת אותנו לעבות את מערך ההגנה הפיזי, ולעדכן את היקף כוחות המשטרה ומשמר הגבול למניעת כניסה המונית של מחבלים מהגדה לירושלים.

נדבך ראשון

תגבור כוחות בעיר

מלבד עיבוי סד"כ כוחות המשטרה והצבא בקו התפר ובירושלים עצמה, העיר צריכה להיערך באמצעות גורמים מעכבים ומרתיעים שיוכלו להתנהל בתוך העיר. הצעד המוצע הטוב ביותר לעניין זה הוא הרחבת המשמר האזרחי: איגוד של מתנדבים שיורכזו בשכונות השונות ויערכו בהן סיורים שוטפים.

נדבך שני

המשמר האזרחי

על העירייה ועל המשטרה להקים כוח של קציני משטרה בדימוס. את הכוח יאגד קצין מילואים מירושלים בתשלום, שיארגן את קציני המשטרה במטות לפי שכונות מגוריהם – ובשילוב עם המשמר האזרחי. כל קצין או איש משטרה בדימוס יוכל לתת מענה ראשוני, ומענה הרתעתי בתוך השכונות. הקמת כוח משטרה כזה חיונית במיוחד בשכונות הגדולות שבירושלים: כמו גילה, הר חומה, הגבעה הצרפתית, ארמון הנציב ופסגת זאב.

נדבך שלישי

שדרה פיקודית עירונית על-בסיס שוטרי וקציני משטרה בדימוס

כדי לאפשר תשתית ראויה למתנדבי המשטרה בדימוס, ולכוחות המשטרה המתוגברים יש צורך בגיוס כסף לצורך רכישת ניידות משטרה נוספות ולצורך הקמת נקודות שיטור עם רמת ניראות גבוהה.

נדבך רביעי

נראות משטרתית: ניידות ונקודות שיטור מהבהבות

מטרת כיתות הכוננות היא להילחם במקרה של אירוע פח"ע בהתאם להקפצת הכוח בזמן אמת. לצורך הקמת כיתות הכוננות יש לגייס בוגרי שירות קרב י על גווניו השונים, ולציידם בנשק ובמפקד בכל שכונה. במקרה של אירוע טרור, כיתת הכוננות, שתהיה מאומנת ותפעל בהתאם להוראות הפתיחה באש, תוכל לתת את המענה הראוי.

נדבך חמישי

כיתות הכוננות

בכל מוסד חינוך בירושלים צריך להיות מאבטח עם נשק. בבתי ספר, הדבר מיושם כמעט לגמרי. במקומות מיוחדים ובודדים בהם בית הספר נמצא ממש על קו התפר - יש לדאוג לשני מאבטחים. נכון להיום, מדיניות העירייה וגם המשטרה היא שבגני ילדים אין צורך במאבטח ודי בהתקנת קודן בשער הגן. מדובר בפרצה שמסכנת את גורל הילדים חסרי הישע. נדרש שינוי במדיניות ובסדרי העדיפויות. יש לקבוע שבכל גן או לפחות בשלב ראשון אשכול גנים (רוב הגנים בירושלים נמצאים באשכולות) יהיה מאבטח בשכר.

נדבך שישי

כיתות בטחון במוסדות החינוך

עוטף ירושלים מרושת במצלמות רבות, ובשלושה מוקדי תצפיתניות שמעבדות צילומים אלו ומתריעות מפני חדירות מחבלים. לצורך הגברת הבטחון בתוך השכונות, יש לקשר את מצלמות העירייה שממילא כבר קיימות בשכונות - ולקשרן למוקדי התצפיתניות הקיימים.

נדבך שביעי

חיבור בין רשת המצלמות העירוניות בשכונות ובין מוקדי התצפיתניות

חברי האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו מציעים תכנית קונקרטית להגנה על העיר,

תכנית שעוצבה בשיתוף פעולה ובייעוץ צמוד של גורמים ביטחוניים איכותיים ובעלי רזומה

משמעותי ביותר בתחום הבטחון בירושלים

חברי האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו מציעים תכנית קונקרטית להגנה על העיר, תכנית שעוצבה בשיתוף פעולה ובייעוץ צמוד של גורמים ביטחוניים איכותיים ובעלי רזומה משמעותי ביותר בתחום הבטחון בירושלים

חברי האיחוד הירושלמי בראשות יוסי חביליו מציעים תכנית קונקרטית להגנה על העיר, תכנית שעוצבה בשיתוף פעולה ובייעוץ צמוד של גורמים ביטחוניים איכותיים ובעלי רזומה משמעותי ביותר בתחום הבטחון בירושלים

"עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁל͏͏םִ הִפְקַדְתִי שֹמְרִים

כָׁל הַיּוֹם וְכָׁל הַלַיְלָׁה"

"עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁל͏͏םִ הִפְקַדְתִי שֹמְרִים

כָׁל הַיּוֹם וְכָׁל הַלַיְלָׁה"

"עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁל͏͏םִ הִפְקַדְתִי שֹמְרִים

כָׁל הַיּוֹם וְכָׁל הַלַיְלָׁה"

פתקי הצבעה

עוצב ופותח ע"י